Author Archives: trithucmoi247.edu.vn

Cười quá nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn?

avatar1680743808355 1680743808508926628680

Chúng ta đều biết tiếng cười mang lại lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, cười nhiều cũng có thể đem đến một số rủi ro. Tiếng cười là một biểu hiện của niềm vui và sự phấn khích. Ngay từ khi còn nhỏ, khả năng cười là một cột […]