Tag Archives: tình yêu

Chuyện tình của 2 ‘Quả Cầu Vàng’

“Những cuộc trò chuyện, tán tỉnh của chúng tôi lạ lắm, nào là thảo luận về tạp chí quốc tế, giáo sư nào nổi tiếng, hướng nghiên cứu thế nào, rồi thực hành thí nghiệm ra sao… như một ‘gia vị’ không thể thiếu mỗi ngày”. Đó là chia sẻ của TS. Nguyễn Hồ Thuỳ […]

Vướng lưới tình trai “đào mỏ”, gái xinh mất cả chì lẫn chài

Sau khi hưởng trọn “trái cấm” và toàn bộ số tiền dành dụm của tôi, Nhật Trung biến mất như chưa hề tồn tại. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }