Biết thu nhập mỗi tháng của bạn gái tôi, cả nhà kinh ngạc

1 DBOF

Hoa đang chăm con cho một gia đình giàu có, nhà có đến 4 người giúp việc, mỗi người làm một nhiệm vụ.