Tag Archives: cưới xin

Chỉ còn một tuần nữa là cưới thì người yêu thú nhận sự thật

Tôi không muốn hủy đám cưới vì đang mang thai và cũng vì đã thông báo với họ hàng, bạn bè chuyện cưới xin. Tôi đã trải qua 3 mối tình, mỗi người một vẻ, mỗi người một nỗi niềm, nhưng rồi chẳng thành đôi với ai được. Đến tuổi này, áp lực từ gia […]