Tag Archives: quá khứ của người yêu

Chỉ còn một tuần nữa là cưới thì người yêu thú nhận sự thật

Tôi không muốn hủy đám cưới vì đang mang thai và cũng vì đã thông báo với họ hàng, bạn bè chuyện cưới xin. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }