Tag Archives: Anh trai

Cho người ăn xin vài đồng tiền lẻ, tôi giật mình hoảng hốt vì…

Ngay lập tức tôi cúi xuống nhìn mặt người đó. Đúng rồi, đó chính là anh. Tại sao lại ra nông nỗi này? try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Đòi tiền cho anh trai vay, anh đưa sổ chi tiêu 10 năm trước

Tôi lật ra coi thì mới biết đó là sổ chi tiêu mà anh tôi viết từ 10 năm trước, giai đoạn tôi học đại học. Từng lần gửi tiền cho tôi, số tiền bao nhiêu, anh ấy đều ghi lại không sót một đồng. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); […]