Vợ chồng tôi đang giận nhau, đồng nghiệp “đổ thêm dầu vào lửa”

dong nghiep BTTQ

Đồng nghiệp của chồng đến nhà chơi, thấy tôi cơm không lành, canh không ngọt thì đưa ra lời khuyên vô tri nhất trái đất này.